Kontakt

Ičo:  42416710

Predseda: Linda Danihelová

email: henkyriders@gmail.com

Telefónne číslo:+421 902 657 320

Popdredseda-Tréner: Peter Henčl

Telefónne číslo: +421 904 515 012

Adresa: Cyprichová 14, Bratislava, 83154

Bankové spojenie: Slovenský sporiteľna - číslo účtu: SK79 0900 0000 0050 68846101

 

Kontaktujte nás