Informácie o nás

Henky Riders(HR) je novovzniknutý klub na Slovensku. Známi je v okolitých krajinách. Podporuje jazdcov na európskej či svetovej úrovni. HR vytvára podmienky aj pre začínajúcich jazdcov. Učí ich hlavne základy na bicykli( postoj, pumpovanie...) a vždy ich to učí s radosťou. Zabezpečuje všestranné podmienky pre účasť členov na telovýchovných, športových a turistických podujatiach ( tréningy, súťaže, turnaje a pod.), na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach. Rozširuje všestranné, odborné a športové znalosti, zručnosti a návyky. Prostredníctvom športových aktivít upevňuje telesnú zdatnosť, morálne a etické hodnoty,
Zabezpečuje starostlivosť a rozvoj reprezentácie SR a rezortu. Vytvára svojim členom podmienky na rozvoj cyklistiky a BMX. Vytvára reprezentáciu SR a podporuje jej program. Vykonáva edičnú činnosť v oblasti cyklistiky a BMX. Poskytuje členom odbornú poradenskú pomoc, ako aj informácie o aktuálnych otázkach a najnovších poznatkoch v záujme rozvoja cyklistiky a BMX. HR chce budovať športoviská pre cyklistiku, BMX dráhy, pump dráhy, dirt jump za účelom propagácie cyklistiky a BMX. Organizuje športové udalosti ,podujatia ,nábory za účelom propagovania cyklistiky a BMX.