2% Dane

18.01.2017 11:44

Milí naši priaznivci,

 

blíži sa čas daňového priznania a návštev daňového úradu. Aj Vy môžete prispieť 2% na ďalší chod klubu HENKY riders, a tak uľahčiť šikovným deťom cestu za cyklistickým cieľom.

 

Tlačivá na poukázanie 2% dane stiahnete tu:

Vyhlasenie2016-2017_upravené.pdf (135488)

 

Vaše 2% budú využité na vybudovanie BIKE CENTRA HENKY Riders v Dunajskej Lužnej,

Bližšie informácie o BIKE CENTRE HENKY Riders získate na telefónnom čísle: 0902 657 320

 

IČO: 424 167 10

Právna forma: Občianské združenie

Názov: HENKYHO JAZDCI

Sídlo: Cyprichová 14, Bratislava, 831 54

Účet: SK79 0900 0000 0050 68846101

email:henkyriders@gmail.com